Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen “ Türkiye’de Yargı ve Değerlendirmeler ” konu  başlıklı söyleşi HSYK üyesi Av. Rasim AYTİN’in katılımıyla  24.12.2014 tarihinde Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirilmiştir. Programa Avukat, Savcı, Hakim ve çeşitli mesleklerden geniş kapsamlı bir katılım olmuştur. Söyleşi programımızda, Yargının temel unsurlarının birbirleriyle olan sosyal ve yargısal faaliyetlerinden kaynaklı ilişkiler tartışıldı. Yargısal unsurların Demokratik Hukuk Devleti bünyesindeki önemleri vurgulanarak “savunmanın “ yargı içindeki rolüne dikkat çekildi.  Bu konuda daha önce Avukatlık mesleğini icra eden,  Anayasal düzenlemede Hakim ve Savcıların en üst Kurulu olarak belirtilen HSYK’da üye olarak görev alan Av. Rasim AYTİN değerli bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Sayın Aytin ve katılımcılar avukatların yüksek yargıda yer almasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğu konusunda görüşlerde bulundu. Son olarak Hukuk ve Edebiyat ilişkisine de değinen Aytin, dilek ve temennilerle söyleşiyi bitirdi.