HUDER “Türkiye Çocuk Adalet Sistemine Sivil Toplum Gözüyle Bakış” Adlı Konferansa Katıldı.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve Dostlar Dayanışma Derneği ortaklığıyla “Türkiye Çocuk Adalet Sistemine Sivil Toplum Gözüyle Bakış Projesi” kapsamında 5-6 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen konferansa Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) olarak katılımda bulunuldu. Konferansa HUDER’i temsilen; aynı zamanda TÇYÖV üyesi de olan Genel Sekreter Av. M. Anber Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Çiğdem Arslan ve Genel Başkan Yardımcısı Av. Fatih Parlak katıldı. Konferansta, 2005’te kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu’nun çocuk adalet sisteminde meydana getirdiği değişiklikler ve uygulamadaki aksaklıklar mercek altına alındı. Proje sonucunda, hak temelli çocuk koruma sisteminin bileşenlerinin bilinmesi ve anlaşılması sağlanarak, “Çocuk Dostu Adalet” anlayışını içeren politikalar üretilmesine katkı verilmesi hedefleniyor.