Avrasya Derneği’nin öncülüğünde, HUDER ve Türkiye Barolar Birliği’nin de desteğiyle düzenlenen Türk-Rus-Azerbaycan Hukuk Forumu 08.11.2014 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı’nın harem olarak kullanılan kısmında gerçekleştirildi. Çok verimli bir forum olduğunu ifade etmeliyim. Bir açıdan Rus-Azerbaycan hukuk düzenleri itibariyle bilgilenmek ortak sorunların giderilmesi, mevzuatta aynileşmek çabaları bağlamında bir başlangıç olması itibariyle de çok dikkat çekici olacağını düşünmekteyim.

 

Forumun esaslı konularından biri olan Azeri asıllı hukuk profesörü İlham Rahimov’un “Suç ve Ceza ve Felsefesi” konularnı içeren iki tane mühim eserinin tanıtımı idi. Bu eser üzerine katılımcı akademisyen ve meslek mensupları görüşlerini dile getirdiler. Kitapların yeni bakış açıları içermesi nedeniyle hukuk dünyasına, hukuk feslefesine katkı sunacağı yadırganmaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

 

Bu kapsamda HUDER olarak görüşlerimizi ifade etme ve Suç ve Ceza ve Felsefesi konusundaki tartışılması gereken konuların forumda tartışılmasını sağladık. Özellikle ölüm cezasının bir yaptırım ve cezalandırma yöntemi olarak tekrar düşünülmesi gereken bir konu olduğu tarafımızca ifade edildi. Bu kapsamda suç ve cezanın insan odaklı bir konu olması, insanın özünde bütün değişimlere rağmen aynı kalması kapsamında ölüm cezasının gerekliliğinin suçun önlenmesi ve oluşan suçun etkin cezalandırılması kapsamında yeniden düşünülmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduk.

 

Yine suç ve cezanın felsefesi anlamında tartışılması gereken ve ıskalanan iki konunun göndeme getirilmesi tarafımızdan sağlanmıştır.

-Suç işleyenin işlemiş olduğu suçun, mağduru olup olmadığı meselesinin değerlendirilmesi gerektiği,

-Suçluya verilen cezanın ve cezayı çektirenin yani devletin bu yetkisini kullanırken suç işleyip işlemediğinin tartışılması gerektiği.

 

Bu iki konunun tartışılmadan ve bir kanaate vardırılmadan suç tanımı ve ceza yaptırımının hukuki ve insani zaaflar içereceği kanaatimiz heyete sunulmuştur.

 

Forumun sonuç oturumunda özelikle ülkeler arasında vatandaşlar arasındaki ihtilafların çözümü veya devletler arası hukuk meselerinden çalışmaların sürdürülmesi ve bu forumun daha genişletilerek özellikle birimler oluşturularak ve sonuç alıcı çalışmalar hazırlanarak yapılması görüşü büyük çoğunlukla kabul edilmiştir.

 

Bir yıl boyunca öncelikle; yatırımların korunması, aile hukuku kapsamında ortak çözüm önerilerinin hazırlanması, mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konusunun halledilmesi şeklinde somut konular da tespit edilmiş oldu.

 

Adalet Bakanlığı yetkilileri en üst anlamda bu tür çalışmaların hayırlı ve gerekli olduğunu belirttiler.

 

HUDER olarak ise bu çalışmaları teknik ve felsefi olarak destekleyeceğimizi ve somut hazırlık yapacağımızı ifade ettik.

 

Genel Başkan Av. Hüseyin KAYA