“Neşeli Düşünme Sanatı” Konulu Sempozyum Ankara Sürmeli Oteli’nde Gerçekleştirildi.

 

“Neşeli Düşünme Sanatı” başlığı altında bir kişisel gelişim uzmanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri Sayın Av. Durdu GÜNEŞ’in konuşmacı olarak katıldığı kişisel gelişim konferansı 09/12/2011 günü Ankara Sürmeli Otel’inde gerçekleştirilmiştir. Avukatlık mesleğinin her gün onlarca problem ve sıkıntılarla dolu olması sevgili meslektaşlarımızın, zaman zaman hayata dair olumlu düşünme biçimini etkilemektedir. Meslektaşlarımız, işin vermiş olduğu her türlü stres ve sorunla baş etmekten, pozitif düşünme yetisi ya süreç içerisinde yıpranmakta ya da bu yetiyi kaybetmektedirler. Bu durum sosyal niteliği de olan avukatlık mesleğinde zorluklar ortaya çıkarmakta, bireyin günlük yaşamını sürdürmesinde neşe ile hayata bakmasını da engellemektedir. HUDER olarak bu fikirden yola çıkarak stresle başa çıkmak, hayata daha neşeli ve umut dolu bakmak için gerçekleştirmiş olduğumuz bu seminerin konuşmacısı Sayın Av. Durdu GÜNEŞ’e ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.