HUDER, Hak-İş Konfederasyonu ile görüşme yaptı..

HUDER, Hak-İş Konfederasyonu ile görüşme yaptı..

10.01.2015

HUDER, kamuda başörtüsü yasağı ile ilgili Hak-İş Konfederasyonu ile görüşme yaptı..

HUDER Genel Başkanı Av. Hüseyin Kaya ve yönetim kurulu üyeleri kamuda kılık kıyafet özgürlüğünün ve somutta başörtüsüne özgürlüğün sağlanması konusunda görüş ve paylaşımlarda bulunmak üzere Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN'ı ziyaret etti.

Sayın Kaya konuşmasında; Anayasa’nın 49’uncu maddesinde yer alan “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” hükmü çerçevesinde, kamu hizmetine girmenin bir “hak” olarak düzenlendiğini buna rağmen, kamu kesiminde uygulanan başörtüsü yasağı ile kadınların anayasal düzeyde korunan bu temel ve insani haklarının açıkça ihlal edildiğini, bunun ise temelde normlar hiyerarşisine göre kılık kıyafet konusunda açıkça bir yasaklama veya kısıtlama getirmeyen kanuna aykırı olarak çıkarılan yönetmelikle sağlanmasının hukuken doğru ve geçerli olmadığını ifade etti. HUDER'in somutta yaşanan bu temel hak ve özgürlükler ihlalinin yasal güvenceye kavuşturulması için Hak-İş ve diğer sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği bu ziyaretlerde görüş ve bilgi paylaşımında bulunulmasının önemini ve bu konuda destek beklediklerini de sözlerine ekledi. 

Hak-İş Genel Başkanı Sn. Mahmut ARSLAN da konuşmasında; Hak-İş olarak temel insan haklarına aykırı her türlü eylem ve yasağa son verilmesi için çalıştıklarını, bir tek bireyin dahi özgürlüğünün kısıtlanmaması ve bu anlamda çalışma hakkının da kısıtlanmaması gerektiğinin önemini vurguladı. Başörtüsü sorununun da temelde kılık kıyafet özgürlüğü sorunu olarak hukuken ve fiili olarak ihlal edildiğini, bu durumun kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını engellediğini, ayrıca konunun hem kamuda, hem özel sektörde, hem de kamuda hizmet veren işçiler kapsamında önemli hak ihlalleri yaşattığını bu nedenle bu tür ayrımcılık ve temel insan haklarına aykırı uygulamaların ortadan kaldırılmasının Hak-İş'in önemli bir hedefi olarak önlerinde durduğunu, bu nedenle HUDER olarak yapılan bu ziyaretten memnun olduklarını ve paylaşımlarda bulunulmasının hayırlı olacağını ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder