Derneğimiz Gençlik Komisyonunca düzenlenen “İnsan-Hak-Adalet Kavramları ve İslam Felsefesinden İnsan Hakları” konu başlıklı söyleşimiz Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan ile 25 Mart 2016 günü Ankara Hakimevi’nde gerçekleşti. Söyleşimize çok sayıda avukat, stajyer avukat ve hukuk fakültesi öğrencisi iştirak etti.

Her şeyin temelinde insan olduğu için insanın tanımı ile başlayan söyleşimizde insanın umutlar, alışkanlıklar ve korkular varlığı olduğunu, Hafız Şirazi’nin de deyimiyle İnsanın 3-5 damla kan, binlerce hasret ve endişeyi içeren bir varlık olmasını irdeledik.  İnsanın ardından Machiavelli’nin “iyi ahlak için yasalar gereklidir.” Sözünden yola çıkarak ahlakın ele aldığımız bölümde ahlakın Halık ve Mahlûk arasında ki ilişki olduğu ve ahlakın vicdandan geldiği bu yönüyle hukuktan ayrıldığını anladık. İslam düşüncesinde de en büyük yasanın vicdanımız olduğunun ve vicdanlı insandan kainatın da vefa beklediğinin farkına vardığımız söyleşide inancın düşünceyi zenginleştirdiğini inançsızlığın ise düşünceyi öldürdüğünü anladık.  Adalet kavramını irdelediğimiz bölümde de insanlara eşit davranırsak zulmedeceğimizi çünkü her insanın farklı bir fıtratı olduğunu, İslam’ın eşitliği değil ADALETİ ön planda tuttuğunu öğrendik. Bunların yanında Kulluğun en yüksek düzeyde özgürlük bilincini öğrettiğini Allah’a kul olmayanın her şeyin kulu olduğunu, farsça da ki harir (ipek gibi pürüzsüz) kökünden gelen hürriyet kavramının da iç dünyamızda korkunun, umutların ve alışkanlıkların olmadığı bir bilinç düzeyi olduğunu idrak ettik. Söyleşimizin son kısmında da insan  hakları ve islam arasında ki ilişkinin incelendiği ve Kuran’ı idrak etmiş bir Müslümanın “hakem-şahit” görevinin olduğu dolayısıyla yeryüzünde Müslümanın insan hakları gözlemcisi olduğunu anladık.

Birçok önyargının yıkıldığı ve kendimizi tanımaya bir adım daha yaklaştığımız söyleşi, soru-cevapların ve müzakerelerin ardından, HUDER yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ve iyi niyetlerin dile getirilmesiyle son bulmuştur.