Derneğimizce düzenlenen “Mukayeseli Devlet Sistemleri Ve İnsan Hakları Üzerindeki Etkileri” konu başlıklı söyleşimiz Kırıkkale Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bilgin ile 26 Şubat 2016 günü Ankara Hakimevi’nde gerçekleşti. Söyleşimize çok sayıda avukat, hâkim, savcı, stajyer avukat iştirak etti.

İnsan ve hak kavramlarının tanımından yola çıkarak insan hakları tarihi konusunda çok doyurucu bilgiler veren Sayın Prof. Dr. Ahmet Bilgin, bilinenin aksine insan hakları çalışmalarına dair ilk anayasal belgenin 1215 tarihli “Magna Carta” değil ondan altı asır önce ortaya çıkan “Medine Vesikası” olduğunu, İslam dininin adalet ve kardeşlik kavramları üzerinde çok durduğunu ayrıca azınlık hakları kavramının da yine İslam dini ile ortaya çıkıp geliştiğini belirtmiştir. Söyleşide; John Locke, Sokrates, Eflatun (Platon), Aristoteles, Voltaire, Thomas Hobbes gibi birçok Yunan, Fransız ve İngiliz yazar/filozofa atıf yapan Sayın Bilgin bunların dışında Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir (Devletler Hukuku) kitabının yazarı Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî gibi İslam âlimlerinin de İnsan Hakları alanında çok önemli ufuk açıcı çalışmaları olduğunu belirtti. 19. Yüzyıla gelindiğinde anayasalar yüzyılının başladığını vurgulayan Sayın Bilgin, bu dönemde İnsan Hakları alanında uluslararası kabul gören temelde iki anlaşma olduğunu bunların da amaçlarının köleliğin kaldırılması ve savaşların insanileştirilmesi olduğunu dile getirmiştir. 
Söyleşinin soru-cevap kısmında misafirlerimiz genel olarak;  hukuk fakültesinde insan hakları, hukuk sosyolojisi veya hukuk tarihi derslerinde insan hakları tarihine sadece batı perspektifinden bakıldığını ve konuşmacımız Prof. Dr. Ahmet Bilgin hoca gibi insan hakları tarihini sadece batı tarihinden ibaret görmeyip, hem batı hem islam coğrafyasındaki insan hakları gelişmelerini inceleyen ve anlatan akademisyenlerin olmadığını dile getirmişlerdir.
Söyleşi; soru-cevapların ve müzakerelerin ardından, HUDER yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ve iyi niyetlerin dile getirilmesiyle son bulmuştur.