Derneğimizce düzenlenen Çocuk ve Hukuk konulu panel, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Doç. Dr. İştar Cengiz, Sayın Dr. Uğur Ersoy, Sayın Arş. Gör. Fatma Hızır ile TCDD’den Uzman Psikolog Sayın Başak Kubin Mete’nin katılımlarıyla 23 Nisan 2016 günü Ankara Hakimevi’nde gerçekleşmiştir. Panelimize hakimler, avukatlar, akademisyenler, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri iştirak etmiştir.
Panelin açılış konuşması derneğimiz genel başkanı Avukat Sayın Hüseyin Kaya tarafından yapılmıştır. Genel Başkanımızın konuşmasının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Ahmet Alpay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin kısa konuşmasıyla böyle anlamlı ve önemli bir günde çocuk ve hukuk konulu bir panel organize eden derneğimiz yönetimine teşekkürlerini iletmiştir. Açılış konuşmalarının ardından Moderatör Sayın Av. İbrahim Gül tarafından panel açılmış ve ilk sunumu Arş. Gör. Fatma Hızır gerçekleştirmiştir. 
Arş. Gör Fatma Hızır, “Türk Medeni Kanunu’nda Çocuk Hakları” başlıklı sunumuyla iç hukukumuzda çocuk haklarına ilişkin genel çerçeveyi çizmiştir. Arş. Gör. Fatma Hızır’ın sunumunun ardından Doç. Dr. İştar Cengiz çocuk ve genç işçilere ilişkin Türk iş hukukundaki düzenlemeler hakkında detaylı bilgiler vermiştir.
Doç. Dr. İştar Cengiz’in sunumunun ardından, Dr. Uğur Ersoy tarafından “Mağduru Çocuk Olan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” hakkında genel değerlendirmeler ve öneriler ortaya konulmuştur. 
Dr. Uğur Ersoy’un sunumunun ardından ise son olarak Uzman Psikolog Başak Kubin Mete, istismarın tanımı ve türlerine ilişkin dünyadan ve Türkiye’den istatistiki bilgi ve örneklerle panele katılanları bilgilendirmiştir.
Panel soru-cevapların ve müzakerelerin ardından, konuşmacılara plaket takdimi ile HUDER yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ve iyi niyetlerin dile getirilmesiyle son bulmuştur.