"Türk Tipi Başkanlık Sistemi" Tasavvurumuz 2

 • Ana Sayfa
 • /
 • "Türk Tipi Başkanlık Sistemi" Tasavvurumuz 2

"Türk Tipi Başkanlık Sistemi" Tasavvurumuz 2

DEĞİŞİM ve MESNETSİZ DİRENENLERİN AKÎBETİ

Değişim hayatın bir gerçeği… Bunun farkında olanlar, “Daha iyi ne yapabilirim?” sorusunun derdinde olanlar, değişim ve dönüşümü peşinde sürükleyenlerdir.

Buna mukabil, elde olanın iyi-kötü taraflarını ayırt etmeksizin “Şahsî olarak elinde olanı da kaybedecek olmaktan korkanlar” ise ayak diremelerine rağmen değişim ve dönüşümün ardına takılıp sürüklenenlerdir.

Peki, sizin tarafınız hangisi?

PARLAMENTER SİSTEM VE FİKİR FAKİRLİĞİ

Bir yandan parlamenter sisteme; “Yasama ile yürütme iç içe, yürütme erkini elinde tutan kafasına göre bir gecede yasa çıkarıyor” diye eleştiri yöneltip bu eleştiriye dahi kökten çözüm üretecek sisteme peşinen kapıları kapatıp tartışmaya açmamak, konuşmamak, mevcudu muhafaza gayretine düşmek de neyin nesi?

Ben söyleyim: Fikir fakirliği… İşte, niyesi… Fikir fakirliği…

Çünkü senin yönelttiğin eleştiriye, muhalefet olarak çözüm üretmen gerekirken eleştiriyi yapıp bıraktığın için ÇÖZÜMÜ ELEŞTİRİ YÖNELTTİĞİN MUHATABIN üretiyor. Sen ise dünyadan bağını kesmiş ekşi suratlı kaynanalar gibi sâdece eksik, kusur buluyorsun, eleştiriyorsun. Derdiniz gerçekten Sayın Cumhurbaşkanına olan şahsî ve ekipsel gıcığınız değil ise eleştiri ile birlikte gerçekçi/somut çözümlerini de ortaya koyun. Muhalefet, iktidar potansiyeli taşıyan ekip demektir. Bu potansiyel ise eleştiriler ile birlikte çözüm önerilerini de ortaya koymakla kinetiğe dönüşür.

Sizler ise bırakın eleştiri ile birlikte çözüm üretmeyi, memleket gerçekleri ile örtüşen eleştiriler yöneltmekten dahi uzaksınız. İstisnalar hariç…

Hedefi on ikiden vurup doğru tespitle yönelttiğiniz eleştiri ile ilgili de çözüm üretemediğinizden, bu çözüm iktidar tarafından ortaya konulduğu hâlde buna da yanaşmadığınızdan iktidar potansiyeli taşıyamıyorsunuz.

Ülkenin ihtiyaçlarını, eksiklerini komplekse girmeden görüp kabul eden ve değişimi peşinden sürükleyen iktidar ise muhalefet potansiyelini de içinde barındırıyor. Bir ülke için ne hazin bir tablo… İktidar potansiyeli taşımayan bir muhalefet… Muhalefet potansiyelini de içinde barındıran bir iktidar…

Sorun tespit etmek, yoksa da uydurmak ekşi suratlı kaynana örneğinde olduğu gibi kolaydır. Oysa sorunlar ile birlikte çözüm üretmek fikir sorumluluğu ister, kafa yormayı gerektirir, kalifiye bir ekip ile çalışmayı zorunlu kılar. Fiziki şartları ve insan gücünü sağlayamamış bir ekipten fikri noktada üretim beklemek ise beyhude bir çabadır. Bu yüzden fikir fakirisiniz…

Tarihin akışı içerisinde fikrî altyapısını oluşturmuş, ihtiyaçlara cevap veren değişimlerin vizyon sahibi liderler tarafından gerçekleştirildiğini; buna ayak direyenlerin ise değişimin peşinden sürüklendiğini tarih kitaplarından okuyacak kadar bedbaht değilsinizdir umarım.

Av. Çağdaş EKER

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder