BİR ADALET ORDUSU KURULUYOR...

 • Ana Sayfa
 • /
 • BİR ADALET ORDUSU KURULUYOR...

BİR ADALET ORDUSU KURULUYOR...

Öğrenciliğimden bu yana kapısında, içinde, hizmetinde, yönetiminde ve en sonda genel başkanlığında bulunduğum HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği) bir kaç ilimiz hariç yaklaşık 70 ilimizde teşkilat çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Ayrıca hukuk fakültelerindeki teşkilat çalışmalarında da epeyce mesafe almıştır. Tahmini 10 büyük hukuk fakültemizde öğrenci temsilcisi ve yönetimi oluşmuş bulunmaktadır.

Adalet camiasının tüm alanlarına yayılan HUDER daha önce çoğunlukla avukat olan hukukçulardan oluşmaktayken şimdi hakim, savcı, noter, akademisyen, idareci, milletvekili, belediye başkanı, yargıtay üyesi, danıştay üyesi, hukuk müşaviri gibi bir çok meslek mensubunu da bünyesine katmıştır. Son bir sene içerisindeki üye sayımız mevcut sayımızın onlarla ifade eden katına ulaşmıştır. Özellikle hanımefendi hukukçuların teveccühü artmıştır.

Huder “Adalet Arayışı” kaygısı güden tüm hukukçuları kapsayıcı bir tanımla hareketine devam edecektir.

Amacımız bir ay içerisinde tüm Türkiye'de teşkilatlarını kurmuş bir sivil inisiyatifi ülkemizin ve milletimizin hatta dünya insanlığının hizmetine hazır hale getirmektir.

Teşkilat çalışmalarımızla birlikte yürütmeye çalıştığımız faaliyetlerimizde de bir gelişme olmuştur.

İstikrara kavuşan söyleşi programlarımız, öneri sunan ziyaretlerimiz, basın açıklamlarımız devam edecektir. Yargıda oluşmuş kaosun çözümündeki istişari ve yön gösterici sivil insiyatifimizin faydalı sonuçlar verdiğini müşahede etmekteyiz.

Çok kısa süre önce hukukçuların vesayet makamlarına esas duruşuna ters özgürlükçü ve istikrara yönelik milli iradeyi öne çıkaran tavrımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Milli iradeye sahip çıkma ve destek verme programımız çok faydalı bir örnek olmuştur. Büyük ihtimalle Şubat ayı içerisinde Yönetim Sistemi arayışları ve Milli İradenin Güçlendirilmesi programımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafiri olarak gerçekleşecek programa 500 civarında HSYK üyeleri, yüksek yargı üyeleri, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, Avukatlar, Akademisyenler, Noterler, hukuk öğrencilerinden oluşan hukukçu mensubumuz katılacaktır.

Mayıs ayına kadar sürdüreceğimiz çalıştay ve istişare toplantılarıyla yeni anayasa ve yönetim sistemi çalışmalarını hızlandıracağız. Bu millete en uygun önerilerin bizler tarafından oluşturulacağına inancım tamdır.

Aile huzurunun sağlanması konusunda hazırladığımız projemizin gerçekleşmesi için yoğun gayret içindeyiz.

Yine bu dönemde çalışmalarını başlatacağımız ve tartışmaya açacağımız iki önemli projemizden kısaca bahsetmek isteriz.

HUKUK ÜNİVERSİTESİ kurulması projesi: Bu projenin dünyada bir ilk olduğunu ve gelecek yüzyıllarımızı adalete mecbur edecek bir yapısal reformu içerdiğini iddia ediyoruz. Ana hatlarıyla belirlenmiş bu projenin hukuk dünyamızda ilgi görmesi en büyük temennimizdir. Heyecanımızla şunu arz edelim. Hakkınızdaki kararları bu üniversitesinden yetişmiş hukuk alimleri verecektir, diyebiliriz.

DÜNYA ADALET MAHKEMESİ kurulması projesi: Bu proje ülkemizin geçmiş ve geleceği ile ilgili bir büyük medeniyet ve adalet iddiasını ortaya koymaktır. Yapısı ve işleyişi ile ilgili tüm buna benzer mahkemeleri geride bırakacak bir anlama sahiptir.

Yine avukat ve diğer meslek mensuplarımızın durumlarının düzeltilerek adaletin tecellisini sağlamaya yönelik yasal öneriler ve bu önerilerin yasallaşması konusunda yoğun gayret sarf edeceğiz. Söz veriyoruz. Avukatların yeşil pasaportuna biz vesile olacağız.

Bu çalışmalarımızda tüm hukukçularımızın desteklerine ihtiyacımız vardır.

Adalet gecikmez. Siz de gecikmeyiniz ve son asrın adalet ordusundaki yerinizi alınız.

HUDER GENEL BAŞKANI

Av. Hüseyin KAYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder