Önümüzdeki İki Önemli Dönemeç

 • Ana Sayfa
 • /
 • Önümüzdeki İki Önemli Dönemeç

Önümüzdeki İki Önemli Dönemeç

Dosya olarak indir

Ülkemiz açısından birkaç aylık süreçte yol ayrımı diyebileceğimiz iki önemli olay, yani seçim var. Bir tanesi 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de belki ondan daha önemli sonuçlar ihtiva edecek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir noktada halkın reyinin ağır basacağı ve sonuçları itibariyle kestirilebilir bir konudur. Lâkin HSYK seçimi fiili olarak sistem değişikliği yaşandığı ülkemizde daha da önem arz etmektedir. Bu konuda âcizane gözlemlerimizi zaman zaman paylaşmak isteriz. Sistem sorunu, yargının geleceği, seçilecek kişilerin kimler olup olmayacağı konusu, işleyişin nasıl gerçekleşeceği hatta HSYK'nın gerekli olmadığına kadar bir şeylerin söylenmesi gerekmektedir.
 
Türkiye demokratik parlamenter sistemin yaklaşık 100 senedir uygulanmaya çalışıldığı bir ülkedir. 600 yıllık saltanattan sonra böyle bir tecrübeye sahiptir. Çok gelişmiş bir parlamanter sistemimiz olmadığı ortada olsa da, birçok zorunlulukla birlikte geldiğimiz nokta ancak budur. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk kez halkoyuyla gerçekleşecek olması itibariyle "Hiç bir şey artık eskisi gibi olmayacaktır." demekte bir mahzur yoktur. Fakat ulusal ve uluslar arası etkiler bu cümlenin hakikatini azaltacak girişimlerle bu yeni bakışı kısmen de olsa malul bıraktılar. Aslında 17-25 Aralık ve benzeri operasyonlar daha çok buna yönelik bir girişimdi. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı üzerinde ve fiili ve sonra hukuki sistem değişikliğinin sonuçlarının iyi okunduğu ve müdahale edildiği anlaşılmaktadır. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçim ve adaylık sürecinden bunu açıkça anlamaktayız. Daha önce hayır diyecekleri bir profil olan Ekmeleddin İhsanoğlu, diğer partiler tarafından aday gösterilmiştir. Ve bir taraftan Erdoğan'ın seçilmemesi ile ilgili ciddi bir çalışma ve inisiyatif yoktur. Bu; Erdoğan'a karşı olanların da razı oldukları bir real politiğe dönüşmüştür. Olay böyleyse Erdoğan'ın icracı ve kuvvetli bir Başbakanlıktan soyutlanarak, siyaseten ağırlığının azaltılarak tasfiyesi gibi değerlendirilebilinir. Bu diğer önemli olan HSYK seçimlerini daha da önemli kılmaktadır.
 
Dün Ak Partili bir Genel merkez yöneticisinin tweeti calibi dikkattir. Şöyle diyordu; "Erdoğan'ın son grup konuşması.". Bir anda 10 Ağustos Sayın Erdoğan için birçok sonu içeriyor. Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmeyecek. Yürütmeye ilişkin birçok konu siyasetin olağan ve olağan olmayan akışı nedeniyle artık inisiyatifin azalacağı ve hiç olmayacağı bir sonlara dönüşecek. Bu, yürütmede yokluğuna kısa sürede adapte olmayacağımız bir siyasi kişilik olarak bir çok riskler içermektedir.
 
Bir yönüyle Sayın Erdoğan'ın kişisel inisiyatifleriyle işler yoluna konulsa da, işin doğası beklenmedik sonuçlara her zaman izin vermeyecektir.
 
Bu bağlamda ve kendi iç dinamiğiyle HSYK seçimleri üzerinde kanaatlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz inşallah...
 
Genel Başkan
Av. Hüseyin KAYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder