Yargı Kararları

Yargı Kararları

Başörtüsüne İlişkin İptal Kararı (gerekçeli)

 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2008/16 Karar Sayısı : 2008/116 Karar Günü : 5.6.2008 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Hakkı Süha OKAY, Kemal ANADOL ile birlikte 110 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU : 9.2.2008 günlü, 5735 sayılı Türkiye CuDevamı [+]

Adil Yargılanma Hakkı

 KİPRİTÇİ/Türkiye Davası Başvuru No:14294/04 Strazburg 3 Haziran 2008 İKİNCİ DAİRE USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (14294/04) no’lu davanın nedeni T.C. vatandaşı Mehmet Ali Kipritçi’nin (başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 22 Mart 2004 tarihinde Temel İnsan Hakları vDevamı [+]

Miras şirketine temsilci atanması

 T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2007/11016 Karar No: 2008/10040 Mahkemesi: İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Tarihi: 30/5/2006 Esas no: 2006/116 Karar no: 2006/226 Davacı: Aysel Bayram Özdil Davalı: Hasımsız Dava Türü: Miras Şirketine Temsilci Atanması Temyiz Eden: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı TaraDevamı [+]

İnternet şubesinden hırsızlıkta

 İnternet şubesinden hırsızlıkta bankanın sorumluluğu T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/4748 K. 2006/7341 T. 22.6.2006 • BANKANIN SORUMLULUĞU ( Bir Güven Kurumu Olarak Faaliyet Gösteren Bankalar Objektif Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Olduğu ) • HADevamı [+]

Türk Telekom'un Uyguladığı Sabit Ücret

ÖZET: Sabit ücretin yasal ve hakkaniyet gereği olduğu kabul edildiğinden davanın reddi gerekir. (406 S. K. m. 4, 29, 30, Ek m. 18) (4077 S. K. m. 22) (1086 S. K. m. 427) (5809 S. K. m. 13, 14) (2813 S. K. m. 4) Dava: Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayıDevamı [+]