Mısır Basın Açıklaması

Mısır Basın Açıklaması

 Bilindiği üzere; Mısırda, ordu bir yıl önce seçimle işbaşına gelen yönetimi darbe yoluyla görevini yapmaz hale getirmiş yani yönetime el koymuştur.

Öncelikle sebebi ne olursa olsun bu darbe bir hukuksuzluktur. Demokrasi dışı bir yöntemdir.
Soğuk savaş sonrası gelişen yöntemlerden biride seçimle elde edilen sonuçların yok sayılması için bir başka demokratik talep görüntüsü altında demokrasi sistemler alaşağı edilmektedir. Ülkeler kapsamındaki demokratik yönetimler dünya derin devletinin, uluslar arası sermayenin despotizmi altında kana bulanmaktadır. Bu durum dünya ölçeğinde emperyalist yeni bir diktatörlüktür.
Fakat uluslar arası basın medya, bir takım strateji kuruluşları ile birlikte korkunç bir tezgah içindedirler. Tezgah demokratik süreç ne olursa olsun istemedikleri yönetimleri alaşağı etmek olarak özetlenebilir.
Coğrafyamızda ve özellikle ülkemize yakın ve sınır komşularımızda da uygulanan bu yeni emperyalist yöntem; insan yaşamı ve en temel haklarını görmezden gelecek bir pis uğraş içerisindedir. Diğer yandan en temel insan haklarından biri olan direnme gösteri yapma ve hak arama hürriyeti uluslar arası çıkar odaklarının dolaylı olarak kullanım alanı içerisinde değerlendirilmektedir.
Bu anlamda özgür ve endişesiz yaşama hakkının bir kullanımı şeklinde değerlendirilecek gezi parkı hadisesi de bu art niyetli çalışmaların gölgesinden kurtulamamıştır.
Böylece aslında kendi iç işimiz olacak bir değerlendirmede Türkiye’nin başbakanını diktatör ve baskıcı bir sıfata büründürme gayreti içerisine girilmiştir. Bu değerlendirme Türk vatandaşlarının yasal zeminde seçim veya başka demokratik haklarla yapacağı bir tasarruftur.
Alanımız dışında görülen; sürekli olarak İslam-Doğu coğrafyasının kana bulanması ve kardeşlerin birbirlerine kırdırılmasından başkaca bir şey değildir.
Bu çok acı ve unutulmayacak tarihsel bir trajedidir.
Bu nedenle öncelikle Mısırda yönetime hukuk dışı bir yöntemle el koyan orduya çağrımız bir an evvel yaptıklarından sarfınazar etmeleridir. Mutlaka evrensel hukuk ve tarih yaptıklarının cezasını verecektir. İnsanlık önünde de utanmış ve aşağılanmış olanlardan sayılacaklardır.
Aynı zamanda Suriye yönetimine de çağrımız bu doğrultudadır. Güçlü devletlerin kurdukları dengede bir kart olarak kullanılmaktan çıkmalılar ve yüzyıllardır adaletin ve barışın egemen olduğu bu coğrafyaya uygun bir yönetim sistemi kurmalıdırlar.
Nihayetinde Musa’nın asasında kendini Firavna karşı hukuk olarak gösteren adalet hükmünü sonsuza dek sürdürecektir. Bizler HUDER olarak buna iman etmiş ve gayretle çalışma içinde olacağız.


HUDER adına Genel Başkan Av. Hüseyin KAYA
Alternatif Düşünce Topluluğu adına Av. Yakup Erikel

11.07.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder