5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı..

5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı..

Avukatlar; kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koyan; insanoğluna diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hürriyetine saygıyı öğreten;  masumu koruyan, düşeni kaldıran, adaletsizliğe ve vahşete karşı çıkan;  ırk, renk, cinsiyet ya da din ayrımı yapmaksızın insanlığın eşitliği için çalışan; kendini hakkaniyete adayan; eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele eden; Hakk adamlarıdır.

Dünyanın hemen her ülkesinde demokrasinin ve özgürlüklerin en yakın dostu ve teminatı avukatlardır. Avukatlar, statükoyla, statükonun korunmasından yana olanlarla sorunu olan bir mesleğin mensubudurlar. O nedenle, kurulu düzenden yana olanlar, onun devamından yarar sağlayanlar da avukatları sevmezler.

Avukatlık, Osmanlı Devleti'nde  meşveret divanı ile tesis edilmeye çalışılan sivilleşme ve Sokrates'in savunmasında yer alan hakkın haklıya teslimi mücadelesinde bir vazgeçilmez müessesedir.

Avukatlık mesleği evrenseldir çünkü adalet Hakka aittir ve her insana insan olması dolayısı ile doğuştan hasr edilmiş bir tabii haktır. Eşitlik, adalet, özgürlük Anayasanın değerler sistemini oluşturmalıdır. Bu bağlamda HUDER, tüm avukatlar ve yardımcılarının Dünya Avukatlar gününü kutlar; mesleğin kutsiyet ve onurunun yükselmesi için bir fırsat olmasını diler. 

05.04.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder