ABD, Meriland Eyaleti Avukatlar Meslek Kuralları

ABD, Meriland Eyaleti Avukatlar Meslek Kuralları

18.06.2014

 Avukatlık, sadece mesleki bilgi ve beceriyle yapılamaz, aynı zamanda erdemli, kişilikli ve cesur olmayı da gerekli kılan meslektir.


Bu bakımdan avukatlıkta meslek kuralları önem taşır. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatı almış kişi resmi anlamda avukattır. Ama adalete inancı yoksa ve o uğurda mücadeleci değilse, meslek etiğinin gerektirdiği şekilde değil, bir tüccar gibi düşünüyorsa, sır saklamasını bilmiyorsa, işinde makul ve sağduyulu değilse gerçek anlamda avukat değildir. 

Resmen avukat olmasına rağmen bu sayılan özelliklere sahip olmayan avukatlar mesleğin imajına büyük zarar vermekte avukat deyince akla “yalan söyleyen, değer ilkeleri aşınmış, paragöz” kişiler gelmektedir.

Bu noktada, Barolara büyük görevler düşmektedir. Avukatlık mesleğinin onurunu korumak, ve mesleği adaletin sağlam bir ayağı haline getirmek için, evrensel hukuk ve ahlak ilkelerini de dikkate alarak meslek kurallarını çağın gerektirdiği şekilde düzenlemek, uymayanları takip etmek, kararlı bir şekilde meslek şovenizmine düşmeden, gerçek avukat olmayanları ayıklamak gerekir. 

Ülkemizde Avukatlık meslek kuralları olarak halen uygulanan kurallar, Türkiye Barolar Birliğinin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli ve 5 sayılı TBB Bülteninde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avukatlık Meslek Kuralları adı altında yer alan bu düzenlemede; Genel Kurallar, Yargı Organlarıyla ve Adli Merciilerle İlişkiler, Meslektaşlar arası Dayanışma ve İlişkiler, İş Sahipleriyle İlişkiler, Avukatların Barolarla ve TBB ile İlişkileri başlıkları altında sayılmıştır.

Bu kurallara göre özetle, Avukat bağımsız ve özgür olmalı, mesleki bilgi ve yeterlilikle birlikte mesleki saygınlığını korumalı, işlerinde dürüstlük ve güveni esas almalı, müvekkile sadakatle, onun sırrına saygı duymalı ve korumalı, meslektaşlarına saygı göstermeli, hukukun üstünlüğüne inanmalı ve yargının adil çalışmasına gayret etmelidir.

Hukukun sağlıklı işlemesi için Avukatların meslek kurallarına uyması önemli bir unsurdur. Meslek Kurallarının hem milli hem de evrensel cephesi vardır. Bir yandan kültürel tutarlılık içinde bulunurken diğer yanda dünyadan kopuk olmamak gerekir. Bu bakımdan Avukatlık meslek kurallarında gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların nasıl olduğu önem taşımaktadır.

Bu bağlamda Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından; avukatların, baroların meslek kuralları alanında yararlanabileceği önemli bir eser olan ve çevrisini Av. İbrahim GÜL’ün yaptığı "ABD, Meriland Eyaleti Avukatlar Meslek Kuralları" isimli kitap yayınlanarak hukuk camiasına kazandırılmıştır.

Kitabın takdim ve takriz yazıları Genel Başkan Av. Hüseyin KAYA ve Adalet Bakan Yardımcısı Av. Veysi Kaynak tarafından yazılmıştır.

20130110_130756.jpg

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder