"Ahiret inancından bağımsız Anayasa düşünülemez."

"Ahiret inancından bağımsız Anayasa düşünülemez."

15.12.2012

 HUDER Genel Başkanı Av. Hüseyin Kaya, beraberinde Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Gül ve Fatih Karacan ile birlikte Konya Postası gazetesine  ziyarette bulundu. Ziyarette Yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili  bilgiler veren Kaya,  HUDER olarak Yeni Anayasa ile ilgili olarak açıklamaların Nisan ayında Meclis’e verildiğini söyleyerek, “Bize göre Anayasa’da iki şey önemlidir. Birincisi Anayasa’nın kendi metni, ikincisi ise Anayasa'da yer alan metnin içeriği ve ruhudur. Gelişen dünya gelişmeleri sonucu en başta yeni bir anayasa yazılmasını  zorunlu kılmıştır. Bu nedenle değişiklikleri ön görerek teferruata kaçmadan yeni bir anayasa yapılmalıdır” dedi.

Yeni anayasanın özellikle insan odaklı ve insanın hayrına olan düzenlemelerin sınırlarını geniş düşünmesi gerektiğini söyleyen Kaya, “Yeni anayasaya konulacak maddelerin geniş düşünülerek bir haklar konsepti olarak hazırlanması ve devletin idaresi ve kurumların durumu ile insan hayrına aykırı olmayan maddelerin konulması gerekir. Fakat bu birlik ve beraberliğimizi riske sokmayacak bir şekilde olmalıdır.” diye konuştu.

Anayasaların "Bir milletin tüm özelliklerini dünyaya duyuran resmidir" diyerek sözlerine devam eden Hüseyin Kaya, “Anayasanın hazırlanmasında yeni baştan milletin dini metinleri, tarihi, örf ve adetleri gözden geçirilmeli, böylece huzur ve barışın uzun yıllar sağlamlaştırılması sağlanmalıdır. Tarihsel olarak da anayasa bu milletin kurmayı arzuladığı büyük ve yeni insanlık medeniyetinin pusulası görevinde olmalıdır. Anayasa,  ahiretten kopuk bir metin halinde yazılacak olunursa bu anayasa olmaz. Anayasa, ahret inancından ayrı düşünülemez” dedi.

HUDER Genel Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Gül de anayasalar insanların ve milletlerin yaşayışında önem arz eder diyerek, “Anayasalar kutsal metin değildir. Anayasaları suni kavramlardan soyutlamak lazımdır. Anayasa ideolojik değil kapsayıcı, bütünleyici olmalı ve bütün kişileri kapsamalıdır. Anayasada somut ifadeler değil temel prensipler olmalıdır. Anayasada düzenleyici hükümlere yer verilmemeli ve temel genel kurallar yer almalıdır” şeklinde konuştu.

Anayasa.jpg

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder